ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM! IX-XI.2018r

Posted by

To projekt realizowany już  przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego głównym założeniem jest aktywizacja działań w szkołach na rzecz  zdrowia młodego pokolenia. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. Nadmierną masę ciała obserwuje się u 18% chłopców i 14% dziewcząt. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe jej odżywianie. W poszczególnych etapach zbudowanych  wokół tematu przewodniego realizowane są  zajęcia lekcyjne, konkursy, promocje zdobytej wiedzy i Forum dla Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym w projekcie biorą udział zespoły z klasy I i II. Za realizację projektów odpowiadały wychowawczynie klas: Eleonora Myśliwiec i Lucyna Wolnik. Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: https://zdrowojem.fundacjabos.pl/. Relacje i prezentacje związane z projektem można zobaczyć także na blogu szkolnym.