Filmy przygotowane przez CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Posted by

Zachęcamy uczniów i ich rodziców do zapoznania się z terminem rekrutacji i informacjami związanymi z organizacją egzaminu po kl. 8

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020.

Poniżej zamieszczamy link do strony z filmami przygotowanymi przez CKE, dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty.

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k&list=PLiVdCrg1BnC8A94XifRNekMS5lLiZFQaf&index=1