Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 – Działajmy razem!

Posted by

Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Warto tu podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.
W tym dniu w szkole odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów prowadzone przez nauczycieli informatyki: dyrektora i wychowawcę klasy VII
Cele zajęć
• uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w Internecie,
• zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści,
• zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym hejtem.
Na zajęciach został wykorzystany film “Dodaj znajomego”. Ponadto uczniowie pracujący w grupach tworzyli zasady antyhejtowe