Dniu radości, dniu wesela! Jak szeroki polski kraj, Niechaj okrzyk w niebo strzela Vivat! Vivat! Trzeci Maj!

Posted by

Konstytucja uchwalona przez Sejm Wielki w dniu 3 maja1791 r. druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza, wprowadziła szereg reform, mających na celu poprawę sytuacji w Polsce. Jej znaczenie było wyjątkowe, znosiła liberum veto i wolną elekcję – czyli odtąd tron w Polsce stawał się dziedziczny, a uchwały sejmowe miały zapadać większością głosów i posłowie nie mogli już zrywać sejmów. Konstytucja brała też chłopów pod opiekę prawa, polepszała się sytuacja mieszczan, zwiększała się liczba wojska. Wiele zapisów zawartych w Konstytucji dotyczyło zagadnień istotnych także w dniu dzisiejszym stąd tak ważne jest jej znaczenie. W piątek 26 kwietnia w Naszej szkole odbyły się obchody Tego święta. Cała społeczność szkolna spotkała się o godz. 12 na boisku szkolnym i uczestniczyła w grze terenowej tematycznie związanej z 3 Maja. Młodzież wspólnie odśpiewała “Witaj majowa jutrzenko…”. Kolejnym zadaniem było rozwiązanie krzyżówki, a dla najmłodszych wykreślanki na podstawie tekstu źródłowego przygotowanego przez szkolnego pedagoga. Na zakończenie kolorowy korowód uczniów odtańczył “poloneza”. Program obchodów Święta Konstytucji 3 Maja przygotowała Pani Ewa Poręba i Dorota Matiaszewska wraz z wychowawcami.

FOTOGALERIA

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto państwowe, ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Obchodzimy je w całym kraju 2 maja. Flaga jest – obok godła – naszym najwyższym symbolem narodowym. Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów. W pradawnych wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne ; czerwień – ogień, odwagę i waleczność.
Biel i czerwień jako barwy narodowe pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1972 roku, podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych. Znajdujemy w niej zapis: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych paskach, równoległych, z których górny – biały, dolny zaś – czerwony”. Polskie barwy narodowe, wyrosłe z piastowskiego znaku herbowego, towarzyszyły nam we wszystkich ważnych wydarzeniach: podczas wszystkich powstań niepodległościowych oraz w czasie I i II wojny światowej. Towarzyszą nam w codziennym życiu. Dziś, polska biało-czerwona flaga powiewa wszędzie tam, gdzie byli i są Polacy.