“THE BEST OUT OF TEENS” – międzyszkolny konkurs z języka angielskiego dla klas ósmych

Posted by

           W dniach od 2 i 3 kwietnia ósmoklasiści Szkoły Podstawowej w Stróżach, Polnej i Wyskitnej wzięli udział w konkursie „The Best out of teens”, który miał na celu sprawdzenie ich umiejętności językowych. Uczniowie mieli za zadanie wysłuchać nagrania i wybrać poprawną odpowiedź, przeczytać teksty i odpowiedzieć na pytania do nich, dopisać odpowiednią reakcję językową oraz wykonać serię zadań gramatycznych, gdzie uznawana była jedynie pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna uzupełnionych bądź przekształconych zdań. Konkurs przygotowali nauczyciele j. angielskiego tych szkół.
„The Best out of teens” był świetną szansą na powtórzenie wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty!
W konkursie wzięło udział 17 osób.  Z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stróżach wzięło udział 9 osób, Szkołę Podstawową w Polnej  i Szkołę Podstawową w Wyskitnej reprezentowało po 4 uczniów.
Na podium stanęli:
1. Martyna Hudzik
2. Weronika Serafin
3. Karolina Bryła
Dziękujemy wszystkim za udział oraz gratulujemy zwycięzcom! Nagrody zostaną wręczone  przed zakończeniem roku szkolnego

mgr Sabina Krzeszowska – nauczyciel j. angielskiego