Zakończenie roku szkolnego 2019!

Posted by

Odświętne stroje, uroczysta akademia, odebranie świadectw i pożegnanie nauki na dwa miesiące wakacji! Na dzień zakończenia roku szkolnego za każdym razem z utęsknieniem czekają wszyscy uczniowie spragnieni letniego odpoczynku. Jak co roku uroczystość rozpoczęła msza św., po której z pocztem sztandarowym cała społeczność udała się do szkoły. Uroczystość była również czasem pożegnań. Po raz ostatni klasa ósma z wychowawcą Panem Marcinem Kulką  przygotowała akademię. Dyrektor – Dorota Wiatr zwróciła się  do pierwszych absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. – Kochani ósmoklasiści, to są ostatnie wasze chwile w tej szkole. Doskonale pamiętamy pierwsze lata waszej edukacji. Niekształtne literki, trudną do zapamiętania tabliczkę mnożenia. Zabierzcie ze sobą wiadomości i umiejętności oraz wartości, które staraliśmy się Wam przekazać. W dalszej części uroczystości dyrektor z wychowawcami klas wręczyli najlepszym uczniom świadectwa. Specjalny list gratulacyjny otrzymali rodzice najlepszych absolwentów – Karoliny Bryły i Ireneusza Gruszki z ósmej klasy, za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Nagrodzeni zostali też laureaci konkursów gminnych i międzyszkolnych. Gorące podziękowania dyrektor skierowała również do rodziców szczególnie do Pani Anny Szury, która przez 6 lat pełniła funkcje przewodniczącej rady rodziców. Rok 2018/2019 był rokiem intensywnej pracy zarówno uczniów jak i pedagogów. Po każdym wysiłku przychodzi wyczekiwany czas zbierania plonów i czas odpoczynku. Gratulujemy tym, którzy są usatysfakcjonowani owocami swojej pracy, za tych, którym się nie udało, „trzymamy kciuki”. Wszystkim życzymy słonecznych, pełnych przygód wakacji.

Uczniowie wrócą do szkół w poniedziałek 2 września.

FOTOGALERIA