Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość ślubowania klasy I

Posted by

Dzień Edukacji Narodowej tradycyjnie stał się świętem nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty. W podziękowaniu za trud włożony w codzienną pracę, nauczyciele otrzymali tego dnia podziękowania i życzenia od uczniów i rodziców. Uroczystą atmosferę tego dnia podkreśliła akademia przygotowana przez samorząd szkolny i ślubowanie uczniów klasy I.

“Ja najmłodszy uczeń Szkoły Podstawowej w Polnej ślubuję na sztandar naszej szkoły,

że będę dobrym Polakiem, będę dbał o dobre imię swojej szkoły i klasy,

będę się uczył w szkole jak kochać swoją Ojczyznę i jak dla niej pracować kiedy dorosnę.”

Jak co roku ważnym elementem obchodów święta patrona szkoły była uroczystość Ślubowania uczniów klasy I. Ta piękna tradycja połączona z aktem pasowaniem pozwoliła przyjąć do grona uczniów naszej szkoły 15 pierwszoklasistów. Rangę temu wydarzeniu nadała obecność licznie zgromadzonych Rodziców oraz całej Społeczności Szkolnej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, tańce, z przejęciem wyrecytowane wiersze powodowały wiele emocji i wzruszeń. Uczniowie klasy I swoją postawą udowodnili, że swój pierwszy poważny egzamin zdali celująco. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Ukoronowaniem uroczystości były ciepłe i miłe słowa skierowane do dzieci przez Panią Dyrektor oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewę Podobińską. Najmłodsi uczniowie szkoły otrzymali również zapewnienie od kl. II, że starsi koledzy zawsze będą służyli im pomocą. Wiele radości sprawiły dzieciom otrzymane upominki. Miłym zakończeniem uroczystości były wspólne fotografie oraz poczęstunek, na który dzieci udały się w towarzystwie rodziców. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie dla uczniów miłym początkiem wielkiej szkolnej przygody, który na długo pozostanie w ich pamięci.

FOTOGALERIA