REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KL. I ZAKOŃCZONA

Posted by

Dyrekcja Szkoły informuje, iż w wyniku zakończonej rekrutacji zostało przyjętych 41 dzieci do dwóch grup przedszkolnych. Wszystkie podania zostały rozpatrzone pozytywnie.
Grupa 3,4 – latków liczyć będzie 19 dzieci, natomiast grupa 5,6 – latków 22 dzieci.
Imienna lista przyjętych dzieci wywieszona jest na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły.
Do klasy I zapisanych zostało 15 – tu uczniów.

Print Friendly, PDF & Email