Harmonogram konsultacji dla klasy 8 prze przed sprawdzianem ósmoklasisty

Posted by

Szanowni Rodzice uczniów klasy 8

Wspólnie z nauczycielami ustaliłam termin stałych konsultacji dla Waszych dzieci przed sprawdzianem ósmoklasisty. Od 25 będą odbywać się konsultacje zgodnie z harmonogramem:

Matematyka – poniedziałek godz. 8.30 – 11.00

Język polski – czwartek godz. 8.30 – 11.00

Język angielski – piątek godz. 8.30 – 11.00

Informacje dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz ich rodziców
O czym należy pamiętać podczas egzaminu! – plakat

Ich cel to powtórzenie przed egzaminem i ustalenie ocen końcoworocznych z w/w przedmiotów. Konsultacje odbywać się będą na sali gimnastycznej z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych. Zwracam się do Was z prośbą o umożliwienie swoim dzieciom uczestnictwa w tych konsultacjach. Jestem głęboko przekonana, ze żadne zajęcia on-line nie zastąpią osobistego kontaktu  uczeń – nauczyciel. Termin konsultacji będzie umieszczony w planie zajęć. W wyznaczonych dniach w godzinach od 8.00 do 12.30 nie będą prowadzone zajęcia on-lina dla kl. 8. Proszę również zadbać, by wasze dzieci miały maseczki. Niezbędnym jest również podpisanie prze rodzica OŚWIADCZENIA. To oświadczenie uczeń musi przynieść ze sobą w pierwszym  dniu konsultacji. Porozmawiajcie również z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania się w grupie w reżimie sanitarnym jaki jeszcze obowiązuje nas wszystkich. Przypominam również, że na stronie internetowej szkoły znajdują się wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem szkoły w czasie epidemii.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia Dorota Wiatr.

Print Friendly, PDF & Email