Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

Posted by

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, iż nauczanie na odległość zostaje przedłużone do 26 czerwca 2020 r. czyli w bieżącym roku szkolnym uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych.
 
W związku z tym przypominam, iż dni: 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele), 16, 17, 18 czerwca (egzaminy ósmoklasisty) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie będzie odbywała się nauka zdalna. Do 15 czerwca zostaniecie poinformowani o proponowanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.
Od 25 maja organizowane są konsultacje dla klasy VIII.  Od 1 czerwca możliwość skorzystania z konsultacji mają również uczniowie klas IV – VII. Uczniowie, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w tej formie nauki, o terminach spotkań zostali indywidualnie poinformowani przez nauczycieli. Konsultacje w klasach IV – VIII nie zwalniają uczniów i nauczycieli z zajęć kształcenia na odległość, które odbywają się  zgodnie z planem.
W związku z dynamicznie zmieniającymi się przepisami sanitarnymi i administracyjnymi  komunikat na temat  zakończenia roku szkolnego oraz rozdania świadectw ukaże się w późniejszym terminie.
 
Dorota Wiatr – Dyrektor Szkoły
Print Friendly, PDF & Email