Ślubowanie klasy pierwszej!

Posted by

21 października odbyła się w naszej szkole niezwykle ważna uroczystość – ślubowanie klasy pierwszej. Ta piękna tradycja połączona z aktem pasowaniem pozwoliła przyjąć do grona uczniów naszej szkoły trzynastu pierwszoklasistów, którzy  w obecności Dyrekcji Szkoły i zaproszonych Gości zaprezentowali  program artystyczny, w którym musieli zdać egzamin na ucznia przygotowany przez klasę drugą. Pięknie zaśpiewane piosenki i wyrecytowane wiersze oraz tańce były okazją do wielu wzruszeń  i podziwu dla dzieci, których występ może napawać dumą.

Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały legitymacje szkolne i dyplomy oraz  mnóstwo prezentów.

Ukoronowaniem uroczystości były ciepłe i miłe słowa skierowane do dzieci przez Panią Dyrektor, Wójta Gminy Grybów Jacka Migacza, Sołtysa i Radnego wsi Pana Feliksa Rządcę oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Ewę Podobińską.

Mamy nadzieję, że ten dzień będzie dla uczniów miłym początkiem wielkiej szkolnej przygody, który na długo pozostanie w ich pamięci.

Kochane Pierwszaki!

Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!  Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

Print Friendly, PDF & Email