Organizacja kształcenia na odległość od 26.10.2020r. w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Posted by