Konsultacje dla uczniów klasy 8

Posted by

Informuję, że w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych  organizujemy w szkole uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem. Celem konsultacji jest wyjaśnienie i utrwalenie bieżącego materiału, możliwość sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów oraz przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Dzień tygodnia Godziny konsultacji Przedmiot Nauczyciel
PONIEDZIAŁEK 11.30 – 13.30 J. polski Martuszewska Małgorzata
Matematyka Nowak Bogumiła
PIĄTEK 8.00 – 10.00 J. angielski Lasek Agnieszka
Matematyka Nowak Bogumiła

W w/w terminie uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach, przynosząc zeszyt zajęć, książki i  ćwiczenia. Po wejściu do budynku zostaną podzieleni na dwie grupy,  które będą pracowały w oddzielnych salach. Nie muszą przynosić pantofli. W piątki od 5 lekcji uczniowie uczestniczą w zdalnym nauczaniu w domu. Bardzo proszę o stały kontakt z nauczycielami prowadzącymi konsultacje lub wychowawcą w razie choroby lub innych nieobecności nauczycieli i uczniów.

Dyrektor Szkoły – Dorota Wiatr

Print Friendly, PDF & Email