Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 r. – zmiana daty klasyfikacji uczniów

Posted by

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje bez zmian. 

W związku z powyższym klasyfikacja śródroczna uczniów odbędzie się 21 grudnia. Do dnia 17 grudnia nauczyciele poinformują uczniów i rodziców o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej. II półrocze rozpoczyna się 17 stycznia 2021.

Print Friendly, PDF & Email