Organizacja nauki w szkole po feriach

Posted by

Szanowni Rodzice!

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.  Uczniowie klas IV-VIII  nadal będą się uczyć zdalnie zgodnie z obowiązującym planem zajęć. W szkole obowiązują zasady zawarte w  Organizacji  kształcenia  na odległość z dnia 26.10.2020roku. Przedstawiam szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania Naszej szkoły po feriach.

  • Przypominam Państwu,  że Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.
  • Od piątku 22 stycznia organizujemy uczniom klas ósmych konsultacje w małych grupach na dotychczas obowiązujących zasadach.
  • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  w POLNEJ OD 18 STYCZNIA 2021 r. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19

  •  Klasy I – III  będą wchodzić do budynku szkoły w  czasie ustalonym na jesieni.
  • Świetlica szkolna będzie funkcjonować zgodnie z planem zajęć.
  • W związku z reżimem sanitarnym oraz trwającą rozbudową szkoły i pracami  remontowymi ograniczamy wejście rodziców i osób postronnych do szkoły. Należności za obiady dla przedszkola (obydwa oddziały) będzie odbierała Pani Halina Kostrzewa. Należność za obiady klas I –  III będą przynosiły dzieci i oddawali je swoim wychowawcom. W miesiącu  styczniu należność za  obiady wynosi 40 zł.
  • W przypadku gdy rodzic uzna wejście do szkoły za konieczne będzie to możliwe po godz. 8.00  gdy wszystkie oddziały będą w klasach. Wejście do szkoły będzie możliwe pojedynczo i w maseczkach.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 18 4472781

Dorota Wiatr -Dyrektor Szkoły

 

Print Friendly, PDF & Email