19 luty (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych!

Posted by

ZARZĄDZENIE NR 12/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 10 lutego 2021r w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustalam:

§1

Dzień 19 lutego 2021 roku (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21.

§2

W tym dniu dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu będą zorganizowane w szkole zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

/Dyrektor Szkoły/

Dorota Wiatr

Print Friendly, PDF & Email