ZARZĄDZENIE NR 7/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 06.04.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym

Posted by

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli

Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Po ogłoszeniu decyzji rządu dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej Gminy skontaktowali się z rodzicami i opiekunami dzieci, celem rozeznania sytuacji, w związku ze wznowieniem zajęć. Ostatecznie z 15 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy, chęć posłania dziecka do przedszkola zdeklarowało 11 rodziców, dla których od poniedziałku 11 maja 2020 r. rozpoczną się zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Niżnej. Pozostałe placówki ze względu na bardzo małą ilość dzieci zgłoszonych przez rodziców, pozostają nadal zamknięte.

ZARZĄDZENIE NR 7/19/2 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 06.04.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Polnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Print Friendly, PDF & Email