Patron

Błogosławiony ksiądz Jan Balicki urodził się 25 stycznia 1869 roku w Staromieściu k/Rzeszowa. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w Rzeszowie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam przyjął święcenia kapłańskie 2 lipca 1892 roku. Po krótkich wakacjach w rodzinnej Świlczy  13 sierpnia 1892 roku otrzymał pierwsze skierowanie do pracy jako wikariusz w parafii Polna (wówczas parafia Polna należała do diecezji przemyskiej, obecnie diecezja tarnowska, dekanat Grybów). Ksiądz Jan od samego początku całym sercem zaangażował się w pracę duszpasterską. W niedługim czasie wieść o niezwykłym kapłanie – kaznodziei rozeszła się po okolicy.  Kazania i apostolstwo przynosiły owoce w postaci zobowiązań parafian do trzeźwości. Ksiądz  Jan Balicki to także niezwykły spowiednik. Jego konfesjonał był oblegany przez ludzi z dalekich stron. Gdy ktoś  przez długie lata nie chodził do spowiedzi, on sam do niego szedł i prosił dopóki zbłąkanego nie sprowadził na drogę poprawy.  Wierni dostrzegali jego niezwykłą pobożność i miłosierdzie. Sam będąc ubogim dzielił się z potrzebującymi. 
Ksiądz Jan Balicki pracował w Polnej 15 miesięcy, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. Po powrocie do diecezji był wykładowcą w Seminarium Duchownym w Przemyślu, a później jego rektorem.
Zmarł w Przemyślu 15 marca 1948 roku. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 18 sierpnia 2002 roku na Błoniach Krakowskich.
Od 23 października 2003 roku  Bł. ks. Jan Balicki jest patronem Szkoły Podstawowej w Polnej

W dniu 08 października 2008 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru, w której uczestniczyła najbliższa rodzina ks. Balickiego – Państwo Dwerniccy. Józef Dwernicki: kiedyś mistrz zmianowy na kolei, od kilku lat emeryt, od zawsze szlachcic i członek rodziny błogosławionego ks. Jana Balickiego (prababcia Józefa – Antonina Rombek z domu Balicka – była siostrą księdza).


14.03.2023 r.

W przededniu 75 rocznicy  śmierci bł. ks. Jana Balickiego, która przypada na dzień 15 marca, telewizja SYNAJ zamieściła 11 odcinek cyklu (NIE)ZWYKLI, którego bohaterem jest Patron naszej szkoły bł. ks. Jan Balicki.

„Dobrze o Panie żeś mnie upokorzył” – te słowa bł. ks. Jana Balickiego pokazują jakim był człowiekiem. Dziś mówimy „mocarzem”. Jego niezwykła pokora przebijała wszędzie; w posłudze kapłańskiej dla parafii Polna, do której go skierowano, w miejscowej szkole podstawowej, której historię rozpoczął, w końcu w wychowaniu dzieci i młodzieży, z którymi pracował na co dzień. Niestrudzenie walczył o ludzkie serca, od wczesnych godzin porannych przesiadując w konfesjonale – zjeżdżały się do niego prawdziwe tłumy! Dziś czcimy go jako błogosławionego, a mieszkańcy jego pierwszej i jedynej parafii opowiadają wiele z ust do ust przekazywanych historii do wysłuchania których serdecznie Was zapraszamy!

Zapraszamy do oglądnięcia odcinka reżyserii pani Klaudi Tarczoń oraz Pana Tomasza Wnuka:

Print Friendly, PDF & Email