NAUCZANIE ZDALNE

ZARZĄDZENIE NR 21/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bl. Ks. Jana Balickiego w Polnej z dnia 14.05.2021 r. w sprawie mieszanego modelu nauczania z wykorzystaniem kształcenia na odległość oraz zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 19/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 22.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 18/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 16.04.2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasach I – VIII Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 17/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ Z DNIA 08.04.2021r. w sprawie przedłużenia czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych i klasach I – VIII Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 16/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ Z DNIA 26.03.2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 15/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ Z DNIA 19.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 11/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 10/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ w z dnia 15 stycznia 2021r. sprawie organizacji pracy w klasach I – III od 18 stycznia 2021r.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 18 STYCZNIA 2021R. W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM COVID – 19

ZARZĄDZENIE NR 9/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ w z dnia 14 stycznia 2021r. sprawie CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

ZARZĄDZENIE NR 7/20/21 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 6/20/21  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 5/20/21  DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Organizacja kształcenia na odległość od 26.10.2020r. w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

ZARZĄDZENIE NR 11/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 27.05.2020r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa organizacji egzaminu ósmoklasisty

ZARZĄDZENIE NR 10/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 19.05.2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny.

ZARZĄDZENIE NR 9/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 18.05.2020r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w Szkole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady funkcjonowania zajęć rewalidacyjnych, konsultacji oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas   I – III w Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana  w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

ZARZĄDZENIE NR 8/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 15.05.2020r.w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady funkcjonowania  Oddziału Przedszkolnego w  Polnej w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 oraz oświadczenie rodzica dziecka – załącznik do Zarządzenia 8/19/20.

ZARZĄDZENIE NR 7/19/2 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 06.04.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Polnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZARZĄDZENIE NR 6/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 26.03.2020r. w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach

ZARZĄDZENIE NR 5/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 25.03.2020r. w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 4/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 24.03.2020r. sprawie sposobu i trybie realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Print Friendly, PDF & Email