Zasady funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego w Polnej w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19

Posted by

Informujemy, że od 15 maja 2020 r. oddział przedszkolny będzie pełnił dyżur opiekuńczy dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i jeżeli będą Państwo zmuszeni wysłać dziecko  do przedszkola należy skontaktować się z dyrektorem telefonicznie pod nr 18 447-27-81 lub mailowo:  sp_polna@poczta.fm

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia MEN w § 2 ust ust. 2a–2c : „2a. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej. 2b. Do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 2c. W przypadkach, o których mowa w ust. 2a i 2b, rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).”;

Zasady funkcjonowania  Oddziału Przedszkolnego w  Polnej w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19 oraz oświadczenie rodzica dziecka.

ZARZĄDZENIE NR 8/19/20 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Bł. ks. Jana Balickiego w POLNEJ z dnia 15.05.2020r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.pdf

Dodatkowe wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli(1)

 

Print Friendly, PDF & Email