Program Aktywna Tablica

Posted by

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z programu „Aktywna Tablica”

Nasza Szkoła w roku szkolnym 2019/2020 z sukcesem przystąpiła do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna Tablica”. Zadaniem projektu było zapewnienie Szkole niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych tablic interaktywnych. W ramach projektu zakupiono dwa interaktywne monitory z wbudowanym komputerem, a jego realizacja objęła wszystkie oddziały Szkoły oraz nauczane przedmioty.

Podczas pracy z tablicą multimedialną wykorzystano takie sposoby jak:

 • pisanie i rysowanie na tablicy (nauczyciel i uczniowie);
 • wyświetlanie filmów, zdjęć, obrazów graficznych, które mogą stanowić tło do notatek i rysunków np. uzupełniających wyświetlane obrazy;
 • korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym;
 • multimedialne materiały uzupełniające temat;
 • wykorzystywanie na lekcji ćwiczeń interaktywnych przygotowanych samodzielnie przez nauczyciela lub wykorzystanie już istniejących dobranych odpowiednio do poziomu uczniów w klasie.

W rezultacie realizacji przyjętych zadań:

 • nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy. Np. w ramach dzielenia się wiedzą i rozpowszechnienia dobrych praktyk nauczyciele i uczniowie poznali aplikację Padlet, która jest wirtualną tablicą. Głównym  jej zadaniem możliwość gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych w ramach tematu określonego przez prowadzącego;
 • uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie uczenia się i pracy zespołowej;
 • wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie;
 • zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania;
 • nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy;
 • nauczyciele, dzięki szkoleniom, podnieśli swoje kompetencje w zakresie stosowania TIK w procesie kształcenia.
Print Friendly, PDF & Email