Bł. Ks. Jan Balicki sercem Naszej Szkoły – obchody Dnia Patrona Szkoły

Posted by

Dzień 26 października 2020 roku miał być w naszej szkole dniem wyjątkowym, ponieważ właśnie tego dnia jak co roku obchodziliśmy uroczyście Święto Patrona Szkoły. Niestety ze względu na pandemię oraz nauczanie zdalne w klasach IV-VIII  nie mogliśmy  świętować razem. Nie było, jak co roku wspólnego przemarszu na Mszę Świętą, a później na uroczystą  akademią lecz spędzaliśmy to ważne święto indywidualnie. Młodsi uczniowie pracowali w swoich klasach, a starsi na lekcjach wychowawczych prowadzonych online w swoich domach.

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III wysłuchali i przypomnieli sobie pełny życiorys Bł. Ks. Jana Balickiego w szkole.  Klasy IV-VIII  oglądali filmiki, prezentacje, korzystali z bloga szkolnego rozwiązując krzyżówki i przygotowane tam zadania. Pogłębiali swoją wiedzę.  Klasy młodsze i oddziały przedszkolne wykonywały prace plastyczne – portrety patrona ozdabiane serduszkami, kwiatami. Przygotowały samodzielnie rebusy, czytały najbardziej rozpowszechnione cytaty, które znajdujemy w publikacjach książkowych, artykułach i gazetkach klasowych oraz na sztandarze szkoły. Najważniejsze z nich, dla naszej społeczności szkolnej, to „Gdzie mądrość dla rozumu, to i siła dla woli” oraz „Dobrze Panie, żeś mnie upokorzył…dobrze”.  Uczniowie klasy I wykonali piękne jesienne lampiony, które złożyli przed obrazem patrona, co sprawiło, że pięknie mienił się złotymi  jesiennymi barwami.

Klasa VI wraz z wychowawczynią udostępniła link do padletu w e-dzienniku https://padlet.com/katka_gr/sppolna . Jest to link do książki, którą  wspólnie przygotowali z okazji wspomnienia Bł. księdza Jana Balickiego (są w niej nagrania uczniów oraz zdjęcia/symbole Bł. Ks. Jana Balickiego znajdujące się w naszej szkole) oraz linki do gier learningapps z bloga szkolnego z ubiegłych lat i gra Kahoot.  

Przygotowania do obchodów Dnia Patrona rozpoczęły się już około dwa tygodnie wcześniej, kiedy to wychowawczyni klasy III współpracując z Samorządem Uczniowskim ogłosiła w klasach III-VIII projekt edukacyjny związany z postacią Bł. Ks. Jana Balickiego. Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Kim dla Ciebie jest patron szkoły? W efekcie powstała na dolnym korytarzu gazetka ścienna. Każdy może zapoznać się z wypowiedziami uczniów naszej szkoły. Oto najczęściej udzielane odpowiedzi:

  • „Patron szkoły jest dla mnie wzorem do naśladowania i opiekunem”
  • „Patron naszej szkoły Jan Balicki jest wzorem godnym do naśladowania. Był dobrym człowiekiem wierzącym i godnym uwagi każdego człowieka.”
  • „Patron naszej szkoły jest dla mnie wzorem do naśladowania. Był dobrym uczniem i nauczycielem. Miał otwarte serce. Nigdy nie oszczędzał siebie, ani swojego czasu dla innych.”
  • „Bł. Ks. Jan Balicki jest dla mnie autorytetem. Był człowiekiem oddanym modlitwie i Panu Bogu. Ponadto wyróżniała go cierpliwość i życzliwość do drugiego człowieka.”
  • „Błogosławiony ksiądz Jan Balicki jest dla mnie opiekunem, który mnie chroni i wspomaga w trudnych chwilach.”

Pomimo tak trudnego czasu jakim jest pandemia korona wirusa oraz wprowadzenia zdalnego  nauczania uczniowie i  nauczyciele nie zapomnieli o swoim Patronie i godnie uczcili Jego pamięć.   

Print Friendly, PDF & Email