Uroczyste otwarcie rozbudowanej części Szkoły Podstawowej w Polnej

Posted by

Dzień 21 października 2021 r. z pewnością zapisze się w historii naszej szkoły jak również całej społeczności wsi Polna. Po wielu latach starań i ciężkiej pracy  doczekaliśmy się dnia, w którym nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanej części Szkoły Podstawowej w Polnej. W jej skład wchodzą m.in. trzy sale lekcyjne, szatnie a przede wszystkim nowa hala gimnastyczna.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym, której przewodniczył Ks. Prałat Bolesław Bukowiec. Następnie, zaproszeni goście oraz mieszkańcy uczestniczyli w poświęceniu i oficjalnym otwarciu nowego skrzydła.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili gospodarz obiektu Wójt Gminy Grybów Pan Jacek Migacz, Posłanka na Sejm RP Pani Urszula Nowogórska, Posłowie  na Sejm RP Pan Patryk Wicher i Wiesław Janczyk, Wicestarosta Nowosądecki Pan Antoni Koszyk oraz Radni i Sołtysi Gminy Grybów. Wśród gości znaleźli się również dyrektorzy szkół gminy Grybów oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni Goście wraz Panią dyrektor, Przewodniczącą Rady Rodziców, Przewodniczącym Samorządu.

Uczniowie naszej szkoły uświetnili ten wyjątkowy i ważny dla nich dzień prezentując program artystyczny przygotowany na kanwie ,,Tajemniczego ogrodu” w myśl hasła przewodniego ,,Podążaj za marzeniami , one znają drogę…” w którym oprócz podziwu za nowe miejsce umożliwiające ich rozwój, towarzyszyła im wdzięczność okazana poprzez tańce, ruch i okrzyki. Niech radość otwarcia rozbudowanej części szkoły będzie dla nich i kolejnych pokoleń inspiracją, aby podążać za swoimi marzeniami.

Print Friendly, PDF & Email