Magiczny las. Lekcja 2.

Posted by

Przedszkolaki oraz uczniowie klas z I-III przystąpili w dniach 26-28 październik do drugiej lekcji z cyklu „Dzieci uczą Rodziców”. Tym razem temat był nam wszystkim bardzo bliski. Był to ekosystem lasu. Na lekcji podczas prezentacji przybliżone zostało pojęcie „las”, a także to jak jest zbudowany, Dzieci  oraz uczniowie poznali kilka gatunków zwierząt mieszkających w polskich lasach oraz popularne gatunki drzew. Omówione także zostały zasady przebywania w środowisku, które jest domem dla wielu gatunków zwierząt.

Las to najbardziej złożony i trwały ekosystem lądowy, naturalny lub ukształtowany przez człowieka, składający się z organizmów roślinnych i zwierzęcych; charakteryzuje się warstwową budową, w której dominującą rolę odgrywa piętro drzew rosnących w zwarciu; pozostałe warstwy (piętra) to: krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo leśne) oraz mchy i porosty.

Na przedszkolaków i uczniów czekały do wykonania cztery zadania o różnym stopniu trudności. Po skończonej lekcji kolorowanki trafiły do domów, aby zainicjować rozmowę z rodzicami związaną z tematem lekcji.

Zapraszamy do fotogalerii.

Print Friendly, PDF & Email