Życzenia Bożonarodzeniowe

Posted by

“Przy wi­gi­lij­nym sto­le
Łamiąc opła­tek świę­ty,
Po­mnij­cie, że dzień ten ra­do­sny
W mi­ło­ści jest po­czę­ty;

Że, jako mówi wam wszyst­kim
Daw­ne, od­wiecz­ne orę­dzie,
Z pierw­szą na nie­bie gwiaz­dą
Bóg w wa­szym domu za­się­dzie.

Ser­cem go przy­jąć go­rą­cym,
Na ście­żaj otwo­rzyć wro­ta —
Oto, co czy­nić wam każe
Mi­łość, naj­więk­sza cno­ta.”

JAN KASPROWICZ

 

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim: dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom oraz całej społeczności wsi Polna, abyście odkryli w drugim człowieku obecność Chrystusa, byście z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela. Niech ta Boża Dziecina podniesie swą rączkę, aby błogosławić nam, naszym bliskim, przyjaciołom i tym, nad którymi pochylamy się w geście ludzkiej pomocy i zatroskania.

Spokojnych, radosnych a przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia!

Print Friendly, PDF & Email