LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Posted by

Szkoła Podstawowa w Polnej bierze udział w programie “Laboratoria przyszłości”. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. W ramach Programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W grudniu br. szkoła zakupiła następujące wyposażenie z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego: – drukarka 3D z akcesoriami i filamentami oraz laptopem do obsługi drukarki, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, stacja lutownicza do mikrokontrolerów, sprzęt do nagrań do nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparat fotograficzny z funkcją nagrywania z akcesoriami,  oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal),  zestaw startowy do nauki robotyki LEGO SPIKE  PRIME – zestaw cechuje się kolorowymi elementami do budowy, łatwym w użyciu sprzętem elektronicznym oraz intuicyjnym językiem programowania, opartym na Scratch. W ramach programu został również zakupiony sprzęt nagłaśniający – 2 kolumny ze statywami, mikser cyfrowy, mikrofon bezprzewodowy.

Wyposażenie będzie udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych w tym z doradztwa zawodowego oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, tak aby uczniowie mogli realizować własne projekty i przedsięwzięcia.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka. W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Print Friendly, PDF & Email