BIP

Bilans Jednostki Budżetowej, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Informacja Dodatkowa są umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Grybowie w zakładce BUDŻET I MAJĄTEK.