BIP

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej  im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej za 2019 rok zostało opublikowane na stronie BIP Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Grybowie w zakładce Sprawozdania finansowe  pod adresem:

  https://bip.malopolska.pl/gcuwwgrybowie

Bilans Jednostki Budżetowej, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki, Informacja Dodatkowa są umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Grybowie w zakładce BUDŻET I MAJĄTEK.