MONITORING

Monitoring

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane dalej jako „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej, reprezentowana przez Dyrektora, Polna30, 33-331 Stróże, tel. (18) 447-27-81,   e-mail: sp_polna@poczta.fm
  2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i pracowników oraz ochrony mienia placówki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  3. Monitoring obejmuje teren wokół szkoły
  4. Zapis monitoringu przechowywany jest przez okres 10 dni.
  5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych.
  6. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na drzwiach szkoły
    oraz na stronie internetowej

 

 

Print Friendly, PDF & Email