Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 01.09.2020
2. Zebranie klasowe z rodzicami 03.09.2020
3. Obchody 81 rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku i Dnia Sybiraka 17.09.2020
4. Ślubowania kl. I – 10.2020
5. Święto Patrona Szkoły. 23.10.2020
6. Święto Niepodległości 10.11.2020
7. Spotkanie wywiadowcze z rodzicami 12.11.2020
8. Mikołajki 04.12.2020
9. Szkolne kolędowanie 22.12.2020
10. Zimowa przerwa świąteczna 23.12–06.01.2021
11. Poinformowanie rodziców o  śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych – spotkanie wywiadowcze z rodzicami. 08.01.2021
12. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej i podsumowujące prace w I okresie. 15.01.2021
13. Dzień Babci i Dziadka 21.01.2021
14. Ferie zimowe
15-28.02.2021
15. Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”
01.03.2021
16. Wielkanocne spotkanie 31.03.2021
17. Wiosenna przerwa świąteczna
01-06.04.2021
18. Spotkanie wywiadowcze z rodzicami 15.04.2021
19. Święto Konstytucji 3 Maja 30.04.2021
20. Egzamin ósmoklasisty 25-27.05.2021
21. Dzień mamy 26.05.2021
22. Dzień dziecka
01.06.2021
23. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – spotkanie wywiadowcze z rodzicami
11.06.2021
24. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej 18.06.2021
25. Zakończenie roku szkolnego 2020/21
25.06.2021
26. Zakończenie roku szkolnego 2020/21 – oddziały przedszkolne
28.06.2021
27. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 – oddziały przedszkolne

30.08.2021

Dni wolne  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

– 02.XI.2020r. (Zaduszki);

– 04-05.I.2021r. (poniedziałek, wtorek przed świętem 3 Króli);

– 04.VI.2021r. (piątek po Bożym Ciele);

– 25 – 27.V.2021 sprawdzian ósmoklasisty

– jeden dzień do dyspozycji dyrektora