Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 02.09.2019
2. Zebranie ogólne i klasowe z rodzicami 12.09.2019
3. Obchody 80 rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku i Dnia Sybiraka 17.09.2019
4. Uroczystość ślubowania kl. I – Dzień Edukacji Narodowej. Święto Patrona Szkoły. Narodowe czytanie nowel 14.10.2019
5. Święto Niepodległości 08.11.2019
6. Spotkanie wywiadowcze z rodzicami 07.11.2019
7. Mikołajki 06.12.2019
8. Szkolne kolędowanie 20.12.2019
9. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 –
06.01.2020
10. Poinformowanie rodziców o  śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych – spotkanie wywiadowcze z rodzicami. 07.01.2020
11. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej i podsumowujące prace w I okresie. 10.01.2020
12. Noworoczne kolędowanie – impreza środowiskowa 01.2020
13. Dzień Babci i Dziadka 21.01.2020
14. Ferie zimowe 27.01–
09.02.2020
15. Zabawy karnawałowe  02.2020
16. Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” 02.03.2020
17. Kiermasz palm wielkanocnych 04.2020
18. Wielkanocne spotkanie 08.04.2020
19. Spotkanie wywiadowcze z rodzicami 02.04.2020
20. Wiosenna przerwa świąteczna 09-14.04.2020
21. Egzamin ósmoklasisty 21-23.04.2020
22. Święto Konstytucji 3 Maja 30.04.2020
23. Gminny Konkurs Ortograficzny 05.2020
24. Dzień mamy 26.05.2020
25. Dzień dziecka 01.06.2020
26. Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych – spotkanie wywiadowcze z rodzicami 15.06.2020
27. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej 22.06.2020
28. Zakończenie roku szkolnego 2019/20 – oddziały przedszkolne 25.06.2020
29 Zakończenie roku szkolnego 2019/20 26.06.2020
30.   Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 19/20 29.06.2020
31. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 – oddziały przedszkolne 31.08.2020

Dni wolne  od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

– 31.X.2019r. (czwartek przed Wszystkimi Świętymi)

– 02, 03.I.2020r. (czwartek, piątek po Nowym Roku)

– 12.06.2020r. (piątek po Bożym Ciele)

– 21 – 23.04.2020 sprawdzian ósmoklasisty

– jeden dzień do dyspozycji dyrektora