Coroczna akcja “Szkoła pamięta”!

Posted by

,,Jest coś co mrokom się opiera…To PAMIĘĆ ! A ona nie umiera! ”

Zbliżają się dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze  wspominając  zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się  w historii naszego narodu. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań, dlatego w tym roku nasza szkoła włączyła się w akcję zainicjowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W ramach podjętych działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, klasy I – III udały się pod Pomnik Kobiet Pomordowanych w czasie II wojny światowej. To  Miejsce Pamięci Narodowej znajdujące się w naszej  miejscowości upamiętnia ofiarną śmierć  trzech młodych dziewczyn, które nawet w obliczu śmierci nie zdradziły miejsca pobytu oddziału partyzanckiego walczącego z niemieckim okupantem. Dzieci uporządkował miejsce wokół pomnika, złożyły kwiaty  i zapaliły znicze na znak pamięci o tym wydarzeniu, które wpisało się w historię naszej wioski.

Nie zapomnieliśmy także o naszym patronie Bł. ks. Janie Balickim, który pracując przed laty w naszej parafii pozyskał sobie serca parafian nie tylko swoją postawą wspaniałego księdza i cierpliwego spowiednika, ale był także jednym z pierwszych inicjatorów powstania  szkoły w naszej miejscowości. Dzisiaj patronuje on naszej szkole, a kolejne pokolenia uczniów uczą się od niego pokory i oddania bliźnim.

Swoją pamięcią objęliśmy także wszystkich nauczycieli oraz bezimiennych, których groby znajdują się   na naszym cmentarzy parafialnym.

Klasy VII – VIII uczestniczyły natomiast w wycieczce do miejsca  pamięci i muzeum Auschwitz – Birkenau. Ten niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny to najbardziej przerażające miejsce kaźni. Ogromne wrażenie zrobiły na uczniach cele karne bloku 11, jak również cela śmierci  Ojca Maksymiliana Kolbego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili także krematorium, w którym ginęli ludzie różnych narodowości Żydzi, Polacy, Romowie, Rosjanie oraz Brzezinkę, gdzie w nieludzkich warunki,  w barakach pozbawione okien i ogrzewania mieszkali więźniowie. Tym wszystkim ofiarom zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej uczniowie oddali hołd pod ścianą śmierci.

Te wszystkie podjęte działania były żywą lekcją historii dla młodego pokolenia oraz niezwykłą okazją do  upamiętnienia naszych bohaterów i krzewienia patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży.

FOTOGALERIA

Print Friendly, PDF & Email