Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Posted by

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!
Od 25 marca br. nauczyciele będą nadal prowadzić zdalne zajęcia z uczniami.

Nauka staje się obowiązkowa dla wszystkich uczniów!

Metodą  „małych kroczków” będziemy w pracy z uczniami realizować podstawę programową z zajęć edukacyjnych

Na dzienniku elektronicznym w zakładce INFORMACJE została umieszczona Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Nauczyciele wychowania przedszkolnego będą w kontakcie z rodzicami swoich wychowanków poprzez grupy zamknięte na Messengerze lub utworzone konta na poczcie elektronicznej. Będą wspomagać ich w organizowaniu czasu spędzanego w domu poprzez udostępnianie ciekawych i pouczających linków, filmów czy też artykułów, które mogą zostać wykorzystane do domowej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwałości oraz cierpliwości. Do zobaczenia w murach szkoły.

                                                                                                 Dyrektor szkoły z nauczycielami

Print Friendly, PDF & Email