Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I oraz do świetlicy w roku szkolnym 2021/22

Posted by

Szanowny Rodzicu!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł.  ks. Jana Balickiego w Polnej informuje, że REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych, klasy I oraz świetlicy w Szkole Podstawowej   w Polnej na rok szkolny 2021/22 odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

  • Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01.02.2021 do 08.02.2021r
  • Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego od 16.02.2021 do 26.02.2021 r.
  • Wnioski o przyjecie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej od 16.02.2021 r. do 26.02.2021r
  • Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej od 1 lutego 2021 r.  do 20 marca 2021 r.

Wnioski i deklaracje dostępne są do pobrania poniżej oraz  w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie przyjęcia ucznia do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wypełnione deklaracje i wnioski należy dostarczyć do Szkoły osobiście, pocztą lub przesłać skany na adres sp_polna@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie podanym powyżej.

Przypominamy, że Rodzice dzieci, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają tylko deklarację, natomiast rodzice dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola składają wniosek.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy I określa Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Grybów z dnia 19 stycznia 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email