Szkolny wolontariat- podsumowanie

Posted by

W roku szkolnym 2021/2022 swoją działalność wznowił szkolny wolontariat po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. W działania podejmowane przez wolontariat włączyło się wielu uczniów kl. IV-VIII, zwłaszcza kl. VII i VIII. Uczniowie najstarszych klas byli głównymi organizatorami i realizatorami akcji prowadzonych w szkole, w które angażowali się wszyscy uczniowie, również klasy I-III i przedszkolaki. W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzone zostały następujące akcje dobroczynne i charytatywne:

  1. Zbiórka plastikowych nakrętek – celem akcji było zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek, które zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację małej Hani z Szalowej. W akcję włączyli się wszyscy uczniowie szkoły i była prowadzona przez cały rok szkolny 2021/2022.
  2. Góra Grosza edycja XXII – celem akcji było zebranie grosików i drobnych monet, które przeznaczone są na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. W tą akcje włączyli się wszyscy uczniowie szkoły  i przedszkolaki. Zebrane pieniążki zostały posegregowane przez kl. VIII i przekazane do Towarzystwa Nasz Dom, które jest organizatorem akcji.
  3. Zostań dyplomowanym Mikołajem – celem akcji było przygotowanie paczki mikołajkowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu.  W tą akcję zaangażowali się uczniowie kl. VIII, którzy przygotowali dużą paczkę ze słodyczami. Została ona przekazana do Stowarzyszenia, a uczniowie kl. VIII otrzymali dyplom potwierdzający udział w akcji dobroczynnej.
  4. Świąteczne Kartki Dobroczynne – celem akcji była sprzedaż świątecznych kartek bożonarodzeniowych. Tą akcję przeprowadzili uczniowie kl. VIII, którzy rozprowadzili wśród innych uczniów i nauczycieli kartki świąteczne. Sprzedali 47 kartek i uzyskali dochód 117zł 50 gr. Dochód ze sprzedaży został przekazany organizatorom akcji (potwierdzenie przelewu do wglądu).
  5. Pomoc dla Ukrainy – akcja zbiórki produktów żywnościowych dla mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli się w tragicznej sytuacji okrutnej wojny. W akcję włączyli się wszyscy uczniowie szkoły i przedszkolaki, jak również nauczyciele i pracownicy szkoły. Podczas zbiórki wszyscy uczniowie pokazali swoje gorące serca, wielkie zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym. Szczególnie uczniowie kl. VII i VIII wykazali się inicjatywą, pomagali w zbiórce, segregowaniu, pakowaniu i opisywaniu zgromadzonego asortymentu. Większość zgromadzonych produktów została przekazana rodzinom ukraińskim, które zamieszkały w Polnej, natomiast niewielka ilość zostanie przekazana do GOPS w Grybowie.

 

Print Friendly, PDF & Email