Mam prawo być inny: Międzynarodowy Dzień Tolerancji w naszej szkole.

Posted by

16 listopada 2022r.obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.

Z okazji tego święta została przygotowana gazetka oraz w różnych miejscach korytarza szkolnego zostały rozmieszczone hasła wyjaśniające pojęcie tolerancji. W klasach zostały przeprowadzone pogadanki pogłębiające wiedzę na temat tolerancji oraz zostały wykonane prace plastyczne.

Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca.

Podjęta przez szkołę inicjatywa miała na celu poruszyć w nas strunę wrażliwości i spojrzeć na innych ludzi z wyrozumiałością. Celebrujmy naszą różnorodność, uczmy się i poznawajmy nasze różnice, wykorzystujmy je, aby łączyć całą ludzkość. Pamiętajmy, że tolerancja to absolutne minimum, celem najważniejszym jest akceptacja.

Print Friendly, PDF & Email