PROGRAM EDUKACYJNY „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR)

Posted by

PROGRAM EDUKACYJNY „Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR)

Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Fundacją – Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach tej współpracy w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 realizowaliśmy program „Ratujemy i uczymy ratować”.  Czworo nauczycieli: Monika Krzeszowska, Krystyna Gruca, Lucyna Wolnik i Monika Grybel uczestniczyło w odpowiednim szkoleniu, na którym zyskali wiedzę z zakresu dydaktyki pierwszej pomocy i uzyskali odpowiedni certyfikat.
Realizując program, przy różnych okazjach organizowane są w naszej szkole zajęcia, na których dzieci poznają podstawowe czynności ratujące życie oraz uczą się praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy. W ten sposób uczniowie od najmłodszych lat oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki, pierwsza pomoc staje się dla dzieci czymś naturalnym. Przy realizacji programu korzystamy z materiałów poglądowych i pomocy przekazanych naszej szkole przez fundację WOŚP. Wszyscy uczniowie uczestniczący w programie otrzymują odpowiedni wpis na świadectwie szkolnym potwierdzony odpowiednim hologramem.

 

Print Friendly, PDF & Email