„CZYSTE POWIETRZE – PIĘKNY ŚWIAT – ZDROWY CZŁOWIEK. Aktywna edukacja ekologiczna” V – VI 2015

Posted by

W miesiącu maju ruszył w naszej szkole projekt  pt. „Czyste powietrze – piękny świat – zdrowy człowiek. Aktywna edukacja ekologiczna”  realizowany w ramach wniosku  konkursowego na zadania nieinwestycyjne w ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna ogłoszonego WFOŚiGW w Krakowie. Budżet projektu wyniósł 37 660 zł. Celem projektu było podniesienie świadomości uczniów w zakresie ochrony środowiska oraz utrwalenie dobrych praktyk poprzez przeprowadzenie zajęć ekologicznych z uwzględnieniem ochrony powietrza z wykorzystaniem różnych aktywnych form edukacyjnych w terenie. 100% uczniów szkoły wyraziło zgodę i chęć uczestnictwa w projekcie. W ramach projektu dla uczniów zostały zorganizowane zajęcia pozalekcyjne związane z ochroną środowiska szczególnie powietrza. Każdy uczeń został został wyposażony w „niezbędnik” składający się z czapki, bidonu, zeszytu i długopisu. Na każdych spotkaniach uczniowie mieli możliwość skorzystania z małego cateringu. Ważnym elementem tego projektu było utworzenie przy szkole wiaty edukacyjnej oraz zakup ciekawych pomocy dydaktycznych. Dla aktywnych uczniów przewidziane były nagrody indywidualne i grupowe.

Tematy zajęć:

  1. SEGREGOS W AKCJI SEGREGACJI
  2. CZY MAŁE, CZY DUŻE, KAŻDY ORGANIZM POTRZEBNY JEST NATURZE. NIE WYPALAJ TRAW

Z wizytą w OSP w Polnej

Nie wypalaj traw!

Małe czy duże, każdy organizm potrzebny naturze!

  1. JAK ZOSTAĆ SZPIEGIEM? CZYLI NA TROPACH CENNYCH GATUNKÓW CHRONIONYCH W OKOLICACH SZKOŁY

4. ROWEREM PRZEZ ŚWIAT! – ZDROWO I KOLOROWO 5. CZYSTA ENERGIA – CZYSTY ZYSK (podsumowanie projektu – piknik ekologiczny, heppening)

PUNKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA TERENACH ZIELONYCH SZKOŁY (wiata edukacyjna ze stołem i ławkami stanowiąca punkt edukacji ekologicznej  z 5 tablicami na przystanki tematyczne)

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO SĄDECKIEGO BARTNIKA

PRODUKTY:

ulotka do mieszkańców wsi Polna 

informator o ciekawych i bezpiecznych miejscach naszej okolicy dla osób z małymi dziećmi

tablice na przystanki tematyczne

Print Friendly, PDF & Email