„Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego” – XI – IV.2018

Posted by
„Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego”
Projekt realizowany był w naszej szkole przez Fundację Silver Economy w partnerstwie z Województwem Małopolskim – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.
Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu było:
  • nabycie/podniesienie kompetencji TIK nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez prowadzenie bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe w zakresie programowania;
  • zakup sprzętu teleinformatycznego oraz materiałów dydaktycznych dla szkoły;
  • prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu – robotów, tabletów oraz materiałów dydaktycznych;
  • zorganizowanie wycieczki dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie do Centrum Nauki i Zabawy;
  • wsparcie techniczne i merytoryczne on – line dla nauczycieli.

Umiejętność programowania daje szerokie możliwość odnalezienia się w dynamicznie rozwijającym się świecie nowoczesnych technologii. Realizacja projektu, w którym uczestniczyło 16 uczniów naszej szkoły z klas I i III była niejako kontynuacją podejmowanych w poprzednich latach przez szkołę działań w zakresie stosowania technologii informatycznych „Szkoła z klasa 2.0”, „Szkoła gotowa na TIK”. Podczas 14 dwugodzinnych zajęć prowadzonych od listopada 2017r. do kwietnia 2018 r. uczniowie nabywali szereg kluczowych umiejętności niezbędnych do pobudzania kreatywnego myślenia i świadomego posługiwania się nowymi technologiami. Do realizacji własnych pomysłów i rozwiązywania problemów uczniowie mogli wykorzystać programy i aplikacje wprowadzające ich w ciekawy świat programowania: Scratch Junior, Scratch 2, kodable.game , code.org, Baltie, Lightbot Hour oraz zestaw pomocy otrzymanych w ramach projektu Scottie Go!, Umiem programować, zestawy robotów Dash i Dot.

Koordynatorem projektu była pani Lucyna Wolnik

Print Friendly, PDF & Email