Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Posted by

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku  poz. 1899 z późn. zm.)  oraz Decyzji Wójta Gminy Grybów znak: IR.6844.8.2020.PŻ z dnia 08.02.2022 roku o ustanowieniu trwałego  – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej  w trwałym Zarządzie Szkoły Podstawowej w Polnej  przeznaczonej  do wydzierżawienia.

 

Print Friendly, PDF & Email