Dzień Języków Obcych w klasach IV-VIII

Posted by

26 września został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Języków Obcych. To dobra okazja, by zwrócić dzieciom i młodzieży uwagę, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi, którzy mieszkają w innych częściach naszego globu. W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia z językami obcymi.  Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.

Języki pozostają ze sobą w nieustającej interakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów: język angielski czerpał niegdyś liczne zapożyczenia wyrazów i sformułowania z innych języków, dzisiaj zaś języki europejskie zapożyczają wiele słów z języka angielskiego.

Wielojęzyczność niesie liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.

W skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna. W samym tylko Londynie mówi się w około 300 językach.

Uczniowie klas 4-8 spotkali się dziś w starej sali gimnastycznej, aby wspólnie uczcić ten dzień. Dzięki przeprowadzonym zajęciom za pomocą metody TIK mieli oni okazję uświadomić sobie, dlaczego ważna jest znajomość języków obcych.

Uczniowie obejrzeli i wysłuchali prezentację przygotowaną przez uczniów klasy VIII. Oprócz ciekawostek językowych uczniowie mieli możliwość wysłuchania jak obcokrajowcy radzą sobie z naszym ojczystym językiem. Podczas naszego spotkania odbył się również quiz, który został przygotowany na platformie kahoot.com. Reprezentanci klas dzielnie walczyli o zwycięstwo. Na koniec ósmoklasiści zaprezentowali „chińskie wyrażenia”, które rozbawiły nie jednego ucznia.

Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia zostaną na dłużej w pamięci naszych uczniów i zachęcą ich do pogłębiania swojej wiedzy językowej.

Print Friendly, PDF & Email