“Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” w klasach IV-VIII

Posted by

W naszej szkole od 19. do 23. września została przeprowadzona akcja „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. To okazja, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne.

Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w godzinie wychowawczej pt.: „Zarażaj odpowiedzialnością”, której celem było uświadomienie uczniom, że działania i decyzje podejmowane przez jednostkę mają wpływ na innych w wymiarze lokalnym oraz globalnym.

Każdego dnia, uczniowie przebrani za lekarzy rozmawiali z kolegami i koleżankami na temat poszczególnych chorób:

  • Salmonella
  • Grypa i Covid-19
  • Odra
  • Polio I Krztusiec

Uczniowie wędrując po korytarzach, przedstawiali drogi zakażenia, objawy, rolę szczepień w profilaktyce. Każdego dnia na górnym korytarzu znajdowała się nowa gazetka informacyjna, której celem było szerzenie wiedzy i świadomości młodych ludzi. Uczniowie zapoznali się również z gazetką przygotowaną przez panią pedagog.

26. września nastąpiło podsumowanie akcji. Pani mgr Monika Krzeszowska zorganizowała konkurs dla wszystkich uczniów, sprawdzając ich wiedzę i pamięć odnośnie omawianych chorób. Cieszy fakt, z tak licznych poprawnych odpowiedzi!

Print Friendly, PDF & Email