Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Posted by

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku ten dzień wypadł w niedzielę, dlatego świętowaliśmy go w poniedziałek – 21 listopada.

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 roku. Co ciekawe, nasz kraj jest inicjatorem jej uchwalenia.

To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Wychowawcy wszystkich oddziałów na godzinie wychowawczej, jak również pedagog specjalny, przeprowadzili pogadankę z uczniami związaną z prawami dzieci. Odczytywany był kodeks Ich praw  zarówno w klasach jak i ten, który stoi na naszym szkolnym korytarzu. Dodatkowo uczniowie poznali postać Janusza Korczaka: „teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania”.

Tego również dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Na górnym korytarzu można obejrzeć lapbook’i wykonane przez uczniów klasy VIII, które przedstawiają najważniejsze dla uczniów informacje na temat Praw Dziecka.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego dnia:

 

Print Friendly, PDF & Email