Terminy rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2023/2024

Posted by

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej informuje, że REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I w Szkole Podstawowej w Polnej na rok szkolny 2023/24 odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

Wnioski i deklaracje dostępne są do pobrania powyżej lub w sekretariacie Szkoły w godzinach od 7:00 do 14:00

Wypełnione deklaracje i wnioski należy dostarczyć do Szkoły osobiście, w nieprzekraczalnym terminie podanym powyżej.

Przypominamy, że Rodzice dzieci, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają tylko deklarację, natomiast Rodzice dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola składają wniosek.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy I określa Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Grybów z dnia 11 stycznia 2023 r. oraz Zarządzenie Nr 6/2022/2023  z dnia 16.01.2023 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej.

Print Friendly, PDF & Email