Dzień Bezpiecznego Internetu w klasach IV-VIII

Posted by

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w Polsce po raz 19. Działania podejmowane w ramach tego dnia mają na celu promocję konstruktywnego i bezpiecznego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież.

Internet i cyfryzacja są ogromną szansą dla młodego pokolenia. Kryją one jednak w sobie wiele pokus i niebezpieczeństwa, dlatego należy podnosić poziom bezpieczeństwa młodzieży w sferze cyfrowej. Aby nasi uczniowie byli świadomymi niebezpieczeństw związanych z cyfrowym dobrodziejstwem wzięli oni udział w zajęciach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Pedagoga szkolnego. Zajęcia rozpoczęły się wspólnym śpiewem piosenki grupy Małe TGD – „Online”. Następnie uczniowie podzieleni na małe grupy układali zdania na temat bezpiecznego Internetu. Ułożone hasła przyklejone zostały na plakat, który później został odczytany i przeanalizowany przez uczniów. Kolejną czynnością było klasowe uzupełnienie krzyżówki. Najmłodsza klasa (klasa IV) rozwiązała ją jako pierwsza! Pani Pedagog przestawiła zagrożenia wynikające z nadmiaru korzystania z Internetu oraz został omówiony problem cyberprzemocy. Dzięki odtworzonemu filmikowi oraz pogadance uczniowie dowiedzieli się gdzie szukać pomocy i jak reagować, gdy dojdzie do niewłaściwego zachowania w sieci. Co więcej, zostały przedstawione domowe zasady ekranowe, zwracając uwagę uczniów na negatywny wpływ nadmiernego korzystania z elektroniki. Uczniowie zostali zachęceni do wykonywania aktywności fizycznej na rzecz spędzania czasu z telefonem w dłoniach. Dodatkową ciekawostką było oglądniecie filmiku pt. „Homo Tabletis” pokazujący charakterystykę dziecka nadużywającego elektroniki. Filmik poza walorami humorystycznymi pokazał niewłaściwe używania tabletów/smartfonów na rzecz realnego poznawania świata i kontaktów w innymi ludźmi. Na koniec zajęć uczniowie dostali naklejki z pozytywnymi hasłami nt. Internetu.

Wierzymy, że zajęcia pomogły uświadomić uczniom negatywne skutki nadużywania Internetu oraz jak czuć się bezpiecznie w wirtualnym świecie. Internet to narzędzie, które może wesprzeć rozwój dziecka a używany świadomie pozwoli mu uniknąć czekającym go tam zagrożeń.

Print Friendly, PDF & Email