Stypendia oraz nagrody dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Grybów!

Posted by

Do 30 czerwca każdego roku szkolnego można składać wnioski o przyznanie stypendium, które skierowane jest do uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Grybów.
 Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1) za wysokie wyniki w nauce uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,2,
2) za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, uzyskując przy tym średnią ocen co najmniej 5,0,
3) za szczególne osiągnięcia artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym, uczniom, którzy zajęli miejsca od I do III, osiągając przy tym średnią ocen co najmniej 4,5,
4) za szczególne osiągnięcia sportowe uczniom, którzy zostali zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach bądź olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, uzyskując przy tym średnią ocen minimum 4,5.

REGULAMIN przyznawania stypendiów wraz z uchwałą Rady Gminy

Print Friendly, PDF & Email