II Małopolski Dzień dla Klimatu

Posted by

Zmiana klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi już dziś stajemy.  Gwałtowne zjawiska pogodowe, ulewne deszcze powodujące powodzie i lokalne podtopienia, fale upałów i  susze – to tylko niektóre przykłady negatywnych skutków zmiany klimatu, które obserwujemy już dziś w naszych okolicach. Nie jesteśmy jednak wobec nich bezradni! Możemy zrobić naprawdę dużo – od inwestycji w odnawialne źródła energii po drobne codzienne nawyki. Okazją do rozmów o działaniach dla poprawy klimatu i środowiska będzie II Małopolski Dzień dla Klimatu, organizowany w 21 małopolskich powiatach ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA.

Wspólne sadzenie drzew jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów na walkę ze zmianami klimatycznymi, a także na poprawę jakości życia mieszkańców. Dlatego też, aktywnością spinającą klimatyczne działania w poszczególnych miejscowościach Małopolski stało się wspólne sadzenie drzew. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska, uczniowie klasy VIII i VI wzięli udział w „II Małopolskim Dniu dla Klimatu!”.

Podczas tego wydarzenia, uczniowie wzięli udział w pogadance na temat klimatu i sposobów na jego ochronę. Omówiono kwestie takie jak emisja gazów cieplarnianych, efekt cieplarniany, a także sposoby na ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Po krótkiej prelekcji, uczniowie przystąpili do sadzenia drzew na terenie obrębu naszej szkoły. Wybrane przez organizatorów akcji drzewa to gatunki, które znane są z pozytywnego wpływu na klimat. Uczestnicy akcji zasadzili drzewa o nazwie „drzewodlaklimatu”, a ich celem było nie tylko poprawienie jakości powietrza, ale również utworzenie nowych obszarów zielonych.

Wspólne sadzenie drzew to ważna inicjatywa, która skutecznie przyczynia się do ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia. Dzięki takiemu działaniu, młodzi ludzie mają możliwość zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatycznymi, a także zyskują wiedzę na temat sposobów na ochronę środowiska. W ten sposób, organizatorzy projektu, nauczyciele oraz uczniowie działają na rzecz przyszłości naszej planety.

Filmik, relacjonujący udział w projekcie został stworzony dzięki zakupionemu sprzętowi w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie użyli gimbala oraz aparatu cyfrowego z funkcją nagrywania.

Print Friendly, PDF & Email