„Szkoła Pamięta” – lekcja historii z Naczelnikiem Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie

Posted by

Już po raz piąty uczniowie Szkoły Podstawowej w Polnej biorą udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Podobnie jak w ubiegłych latach można to zrobić poprzez upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń, miejsc i postaci historycznych oraz dzielenia się w mediach społecznościowych informacjami o zrealizowanych przedsięwzięciach z oznaczeniem #SzkołaPamięta. Corocznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Polnej wspominają w ramach tej akcji: wszystkich budowniczych szkoły, zmarłych nauczycieli udając się na cmentarz parafialny, wszystkich poległych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny oraz naszego patrona -Bł. ks. Jana Balickiego! Ponadto w naszej miejscowości znajduje się Pomnik Pamięci Kobiet Pomordowanych, który upamiętnia tragiczną śmierć sióstr Zofii Kostrzewa, Ireny Kostrzewa i ich kuzynki Zofii Grzesiak  w czasie II wojny światowej. Ich odwaga i poświęcenie, gdy nie wydały swojego brata partyzanta, jest wzruszającym przykładem bohaterstwa w obliczu okrutnych wydarzeń wojennych. Prochy zmarłych kobiet spoczywają na cmentarzu Parafialnym.

80. rocznica niemieckiej zbrodni w Polnej – Rok 1943. Niemiecki odwet na polskiej wsi – Instytut Pamięci Narodowej – Kraków (ipn.gov.pl)

To doskonale, że akcja #SzkołaPamięta ma tak ważny cel, którym jest pielęgnowanie pamięci o historii i ofiarach II wojny światowej, a także promowanie wartości takich jak odwaga, poświęcenie i solidarność wśród młodego pokolenia. Wartość takiej edukacji historycznej nie może być przeceniana, ponieważ pomaga młodzieży zrozumieć skomplikowane wydarzenia z przeszłości i uczyć się na błędach historii. Dodatkowo, uczestnictwo działacza Pana Michała Masłowskiego Naczelnika Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie w takiej inicjatywie dodaje autentyczności i znaczenia. Prelekcja o działaniach wojennych z okresu II wojny światowej, przeprowadzona przez osobę z taką wiedzą i doświadczeniem była niezwykle pouczająca i inspirująca dla uczniów. Takie działania pomagają również w kształtowaniu odpowiedzialności historycznej i kulturowej młodych ludzi oraz w budowaniu więzi z przeszłością. To ważne, aby pamiętać o historii i zrozumieć jej znaczenie dla kształtowania współczesnego społeczeństwa.

Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki #SzkołaPamięta ma na celu zachęcanie młodego pokolenia do pielęgnowania pamięci o historii i ofiarach II wojny światowej oraz propagowanie wartości takich jak odwaga, poświęcenie i solidarność. To ważne, że tacy działacze jak Pan Michał Masłowski Naczelnik Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie wspierają te inicjatywy i uczestniczą w nich razem z uczniami. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce 80 lat temu, przypominają nam, jak ważne jest przeciwdziałanie przemocy i totalitaryzmowi oraz wspieranie wartości humanitarnych i obrony praw człowieka. Wspomnienie o tych męczennicach pomaga nam zrozumieć, jakie koszty ponosiły osoby, które stawiały opór wobec okupantów i totalitarnych reżimów. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Polnej wspólnie z Panem Michałem Masłowskim złożyli wiązanki z szarfami w barwach narodowych, zapalili znicze i pomodlili się w intencji zmarłych kobiet. To piękny gest uczniów i Pana Michała Masłowskiego. Składanie wiązanek i zapalanie zniczy to wzruszający sposób uczczenia pamięci tych, którzy stracili życie w okrutnych okolicznościach podczas II wojny światowej. Takie akty hołdu i pamięci pomagają utrzymać żywe wspomnienie o ofiarach i wydarzeniach z tamtych czasów. Wspólna inicjatywa uczniów i działaczy z instytucji edukacyjnych i kulturalnych jest ważna nie tylko dla uczczenia przeszłości, ale także dla kształtowania wartości społecznych i budowania więzi międzypokoleniowych. Dzięki takim działaniom młodzież może bardziej osobowo zrozumieć znaczenie historii i wydarzeń oraz wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość, promując wartości takie jak pamięć, szacunek i solidarność.

Dostarczenie uczniom gier planszowych przez działacza IPN Michała Masłowskiego pt. „ORP Orzeł”, „Zwierzęca Brygada”, „ W obronie Lwowa” i „ Miś Wojtek” to doskonały dodatek do inicjatywy upamiętnienia i edukacji historycznej. Takie gry mogą być zarówno edukacyjne, jak i zabawne, pozwalając uczniom na lepsze zrozumienie historii okrętu podwodnego ORP „Orzeł” i jego dramatycznych wydarzeń w pierwszych tygodniach II wojny światowej. Natomiast „Miś Wojtek” to edukacyjna gra planszowa odwołująca się do realiów II wojny światowej. „Miś Wojtek” ukazuje dzieje Polaków wywiezionych z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki i ich długą wędrówkę z Rosji, przez Iran, Palestynę, Egipt i Włochy aż do Szkocji. Gry planszowe, które bazują na rzeczywistych wydarzeniach historycznych, stanowią ciekawy sposób na naukę, angażując uczniów w interaktywną formę przyswajania wiedzy. Dodatkowo, taka gra może pomóc w rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co może być bardzo wartościowe dla uczniów. Dzięki takiemu prezentowi uczniowie mogą bardziej osobowo zidentyfikować się z historią i zrozumieć znaczenie wydarzeń z przeszłości. To również zachęca do dalszej eksploracji i nauki na temat II wojny światowej i jej wpływu na Polskę. Warto kontynuować takie inicjatywy, aby zachować pamięć o historii i nauczyć młodych ludzi, jak ważne są wartości, które kształtują społeczeństwo i wpływają na jego rozwój.

Print Friendly, PDF & Email