Dzień Wolontariusza: „Świąteczne Kartki Dobroczynne”

Posted by

Wysyłanie kartek świątecznych to nie tylko piękna tradycja, ale również szansa na niesienie pomocy potrzebującym. Stowarzyszenie Sursum Corda serdecznie zachęca do wzięcia udziału w ich kampanii, której celem jest wprowadzenie do świata nie tylko świątecznej radości, lecz także cząstki dobra i optymizmu w ramach kampanii „Świąteczne Kartki Dobroczynne”. W obliczu pędzącego czasu, coraz trudniej odnaleźć chwile szczęścia, dlatego warto podzielić się nim z innymi poprzez wysłanie wyjątkowych kartek.

Kolekcja oferowanych kartek świątecznych nie tylko rozwesela swoimi kreatywnymi wzorami, ale także przyczynia się do wsparcia chorych i niepełnosprawnych objętych opieką programu Chcepomagac.org. Dochód ze sprzedaży kartek to nie tylko pomoc finansowa, ale również wyjątkowy gest solidarności i empatii.

W szkole rozbrzmiewa echo kampanii, a korytarze zdobią plakaty informacyjne. Uczennice klasy VII z zaangażowaniem informowały swoich kolegów i koleżanki o szlachetnym celu kampanii, zachęcając do wsparcia potrzebujących poprzez zakup kartek świątecznych. Dzielnie przemierzały korytarze, prezentując bogatą ofertę kartek, a nawet organizując specjalne stoisko, gdzie można było wybrać i zakupić te wyjątkowe pocztówki.

Warto podkreślić, że sprzedana kartka świąteczna staje się nie tylko środkiem finansowym wspierania potrzebujących, ale również wyjątkowym prezentem dla osób, do których trafiają. W ten sposób każdy nabywca kartki staje się uczestnikiem wielkiej akcji dobroczynności, przyczyniając się do tworzenia lepszego świata dla innych.

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, a z dumą podkreślamy, że wśród naszych uczniów są osoby, które nie tylko wspierają inicjatywy pomocowe, ale również angażują się w działania wolontariackie. Poprzez zakup „Świątecznych Kartek Dobroczynnych” nie tylko celebrujemy świąteczną atmosferę, ale również dajemy wyraz solidarności i troski o innych, co czyni naszą społeczność szkolną miejscem pełnym serdeczności i wspólnoty.

Print Friendly, PDF & Email