Finał spotkania świątecznego w szkole!

Posted by

O tym, że uczniowie Naszej Szkoły śpiewają i potrafią się pięknie zaprezentować nie trzeba już nikogo przekonywać. O tym, że robią to bardzo dobrze, mogli się przekonać Ci wszyscy, którzy 6 stycznia 2024 roku przybyli do Szkoły w Polnej na przedstawienie pt. „Czwarty Król”. Dziękuję każdemu, kto wsparł nas, choćby dobrym słowem czy gestem. Dziękuję za ogromne zaangażowanie RODZICÓW, NAUCZYCIELI i UCZNIÓW.

Dzięki zorganizowanej kawiarence oraz pysznym wypiekom przygotowanym przez rodziców i nauczycieli zebraliśmy kwotę 4.835 zł, która zostanie przeznaczona na remont klasy.  

Serdecznie dziękuję!!!

Dorota Wiatr – Dyrektor Szkoły

Print Friendly, PDF & Email