„Łączy nas pamięć”- lekcja historii w klasach I-VII

Posted by

„Łączy nas pamięć” – te słowa nabierają szczególnego znaczenia, gdyż 19 kwietnia przypada 81. rocznica tragicznego powstania w getcie warszawskim, które dało świadectwo bohaterstwa i determinacji ludzi walczących o godność i wolność. W naszej szkole w tym roku po raz drugi włączyliśmy się w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, organizowaną przez Muzeum Polin w Warszawie. To dla nas ważne wydarzenie, które pozwala uczniom zrozumieć i uczcić pamięć tych, którzy walczyli o przetrwanie w obliczu okropnej rzeczywistości getta.

Przygotowując papierowe żonkile – symbol nadziei i pamięci, uczniowie wszystkich klas uczestniczyli również w zajęciach dotyczących historii powstania w getcie warszawskim. To nie typowe lekcje z podręczników, ale spotkanie, podczas którego mogliśmy wspólnie zgłębiać historię, reflektować nad jej znaczeniem i dziedzictwem. Dla uczniów klas 4-7 przygotowane zostały seanse animowane oparte na podstawie książek Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz „Będę pisać”, które ukazują dramatyczne losy mieszkańców getta. Natomiast najmłodsze klasy, 1-3, wysłuchały opowiadania „Pamięć drobinek”, które w sposób przystępny i delikatny wprowadza je w tematykę pamięci i historii.

Edukacja patriotyczna jest dla nas nieodłącznym elementem kształtowania świadomości młodego pokolenia Polaków. Chcemy, by nasi uczniowie nie tylko znali daty i fakty historyczne, ale także rozumieli wartość patriotyzmu, poszanowania pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie za wolność i godność innych. Dzięki takim inicjatywom jak Żonkile, staramy się przekazać młodemu pokoleniu nie tylko wiedzę, ale także empatię i szacunek dla dziedzictwa narodowego.

Print Friendly, PDF & Email