Witaj maj! Trzeci maj!

Posted by

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone na pamiątkę uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji jest okazją do rozmów o patriotyzmie, o symbolach narodowych i o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu. W naszej szkole 30 kwietnia odbyła się uroczysta akademia poświęcona upamiętnieniu tego ważnego dla Polski i każdego Polaka dnia. 233 lata temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Głównymi jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Konstytucja określała zasady, na jakich miała się opierać władza państwowa. Była wyrazem nadziei Polaków na wzmocnienie państwa osłabionego po I rozbiorze i nadzieją na silną władzę królewską. Była próbą ratowania Rzeczypospolitej.

Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania hymnu narodowego.  Następnie miała miejsce część artystyczna upamiętniająca historyczne wydarzenia z XVIII w. Uczniowie zaprezentowali okolicznościowe scenki, pieśni patriotyczne, recytowali wiersze. Nie zabrakło również występów tanecznych, które uświetniły uroczystość oraz wprowadziły zebranych w doniosły i patriotyczny nastrój.

Z racji 20.lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej uczniowie przypomnieli okoliczności włączenia Polski do wspólnoty zjednoczonej Europy. 1 maja 2004 r. był momentem przełomowym w historii kraju. Od tej chwili w Polsce zaszło sporo zmian w różnych obszarach od kwestii gospodarczych po polityczne. Wraz z członkostwem w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości, ale również wyzwania. Obywatel Polski stał się obywatelem Unii Europejskiej. Wspólnoty, której celem jest przestrzeganie wspólnych wartości, międzynarodowa współpraca, umacnianie bezpieczeństwa, promowanie demokracji i przestrzeganie praw człowieka. Ponieważ wartości wspólnoty wyrażają się także w symbolach uczniowie zaprezentowali w niezwykłej aranżacji „Odę do radości”.

Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Dorota Wiatr. W swoim wystąpieniu podziękowała za przygotowanie uroczystości i przypomnienie tła historycznego majowych świąt, które uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. Zaznaczyła wagę patriotyzmu w codziennym życiu wychowanków, znaczenie poszanowania flagi narodowej oraz sztandaru szkoły. Akademia była krótką lekcją historii, przypominającą ważne wydarzenia w dziejach państwa. Właśnie w takich chwilach czujemy się dumni z naszego kraju i jego pięknej historii. Niech to uczucie w naszych sercach pozostanie na zawsze.

Print Friendly, PDF & Email